Psihologie aplicata in domeniul Securitatii Publice si Private

Evaluare si selectie de personalEvaluare si selectie de personal pentru ocuparea unor posturi de importanta deosebita.

* Analiza si stabilirea profilului psihologic in cazul unor persoane ce detin functii operative.
* Asigurarea suportului psihologic pentru persoanele implicate in efectuarea unor misiuni specifice.
* Raportarea profilului psihologic al candidatilor la cerintele psihologice ale postului.
* Identificarea si gestionarea factorilor de risc si al vulnerabilitatilor psihologice individuale sau de grup.
* Evaluari periodice, conform prevederilor Codului muncii, pentru personalul incadrat, indiferent de specificul postului ocupat.
* Testarea si avizarea persoanelor in vederea angajarii ca personal neinarmat.
* Testarea si avizarea persoanelor pentru obtinerea permisului port arma.
* Testarea periodica, conform legii, a detinatorilor de permis port arma.
* Evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei și protecției, poliției locale sau alt personal asimilat, pentru supravegherea/asigurarea condițiilor de sănătate și securitate în muncă și pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale;
* Evaluarea caracteristicilor psihologice și a factorilor stresori specifici pregătirii psihologice și controlului stresului operațional, a caracteristicilor mediului organizațional din domeniul pazei și protecției, poliției locale sau alt personal asimilat și/sau a mediului de desfășurare a acţiunilor specifice, a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în desfășurarea acțiunilor specifice;
* Evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei și protecției, poliției locale sau a altor persoane fizice, pentru procurarea, deţinerea şi utilizarea armelor și muniţiilor letale și a explozibililor;
* Evaluarea psihologică individuală, în vederea selecţiei candidaţilor pentru activitățile specifice;
* Consilierea psihologică primară pentru optimizarea conduitei decizionale şi relaţionale a personalului cu atribuții de conducere/execuție și asigurarea consultanţei de specialitate pentru liderii structurilor din domeniul pazei și protecției, poliției locale sau asimilat, pentru managementul activităților specifice, inclusiv activitatea de intervenţie şi negociere rapidă în vederea depășirii stadiului critic emoțional.