Despre titular

Titularul cabinetului de psihologie: Neagu Nicolae


Specializari:

 • Psiholog specialist – psihologie aplicata in investigarea criminalitatii (psihologie judiciara-evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf).
 • Psiholog specialist – psihologie aplicata in domeniul securitatii publice si private.
 • Supervizor profesional pentru psihologii debutanti in specialitatile “Psihologie aplicata in investigarea criminalitatii/Psihologie judiciara si Psihologie aplicata in domeniul publice si private”.

Studii:

 • Licentiat al Facultatii de Psihologie.
 • Master in Psihologie judiciara si Victimologie.
 • Absolvent curs ” Psihologie judiciara-evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf”.
 • Master in Stiinte Penale.
 • Licentiat al Facultatii de Drept.
 • Licentiat al Facultatii de Stiinte Economice.
 • Master in managementul societatilor comerciale.
 • Membru al Asociatiei Romane de Psihologie judiciara.
 • Membru al Colegiului Psihologilor din Romania.
 • Membru al EUROPEAN POLYGRAPH ASSOCIATION.
investigarea criminalitatiidomeniul securitatii
EUROPOLYGRAPHEuropolygraph
certificat cabinetanexa-certificat-mincomitet

Competente profesionale:

1.Competente profesionale specifice psihologiei judiciare – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf :

 • evaluarea sincerităţii unor persoane bănuite de implicarea în activităţi antisociale indiferent de gen;
 • verificarea sincerităţii depoziţiei persoanelor cuprinse în procesul judiciar;
 • verificarea loialităţii persoanelor faţă de obiectivele organizaţiei în care îsi desfaşoară activitatea;
 • verificarea sincerităţii unor persoane implicate în anchete administrative;
 • evaluarea sincerităţii persoanelor în cadrul selecţiei de personal;
 • activitaţi de cercetare ştiinţifică folosind tehnica poligraf;

2.Competenţe profesionale specifice – psihologie aplicată în investigarea criminalităţii:

 • evaluarea psihologică/psihodiagnoza comportamentului deviant/infracţional în investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
 • asistența psihologică pentru evaluarea mecanismelor psihologice şi psihosociale, identificarea particularităţilor psihologice ale făptuitorului, audierea martorului şi victimei, interogarea suspectului, explorarea mediului infracțional, specifice etapei de investigaţie criminalistică din cadrul urmăririi penale;
 • evaluarea structurii şi mecanismelor psihologice ale comportamentului simulat în investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
 • educaţie pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii;
 • asistenţa psihologică a personalului de specialitate care efectuează investigaţia criminalistică din cadrul urmăririi penale;
 • participarea la construcţia, etalonarea şi validarea metodelor şi tehnicilor de evaluare specifică, dezvoltarea şi implementarea de proiecte în domeniu.

3.Competenţe profesionale specifice psihologie aplicată în securitate publică şi privată:

 • evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei și protecției, poliției locală sau alt personal asimilat, pentru supravegherea/asigurarea condițiilor de sănătate și securitate în muncă și pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale;
 • evaluarea caracteristicilor psihologice și a factorilor stresori specifici pregătirii psihologice și controlului stresului operațional, a caracteristicilor mediului organizațional din domeniul pazei și protecției, poliției locală sau alt personal asimilat și/sau a mediului de desfășurare a acţiunilor specifice, a factorilor psihologici care influenţează participarea şi performanţa în desfășurarea acțiunilor specifice;
 • acordarea feedback-ului psihologic;
 • participarea la fundamentarea științifică, construcția, adaptarea, revizuirea, etalonarea și validarea metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică specifice, dezvoltarea și implementarea proiectelor în domeniu;
 • evaluarea psihologică a personalului din domeniul pazei și protecției, poliției locale sau a altor persoane fizice, pentru procurarea, deţinerea şi utilizarea armelor și muniţiilor letale și a explozibililor;
 • educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea și optimizarea personală, în vederea obținerii performanțelor profesionale, pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale specifice, precum şi a comportamentelor prosociale;
 • evaluarea psihologică individuală, în vederea selecţiei candidaţilor pentru activitățile specifice;
 • consilierea psihologică primară pentru optimizarea conduitei decizionale şi relaţionale a personalului cu atribuții de conducere/execuție și asigurarea consultanţei de specialitate pentru liderii structurilor din domeniul pazei și protecției, poliției locală sau asimilat, pentru managementul activităților specifice, inclusiv activitatea de intervenţie şi negociere rapidă în vederea depășirii stadiului critic emoțional;
 • participarea la fundamentarea științifică, construcția, adaptarea, revizuirea, etalonarea și validarea metodelor și tehnicilor de evaluare psihologică, dezvoltarea și implementarea proiectelor în domeniu;